Witamy na stronie

Victoria Center Primary School
Niepublicznej Szkoły Podstawowej


Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.
#
Lenkowo Baby
Niepubliczny Żłobek
#
Lenkowo
Polsko-Angielskie
przedszkole artystyczne
#
Victoria Center
Szkoła Języków
Obcych
#
Akademia
Wiedzy i Umiejętności
Victoria Center