sekretariat@vcps.pl        +48 790 790 646
Panel rodzica
Victoria Center Primary School Victoria Center Primary School
Nasza szkoła
Zajęcia dodatkowe (płatne)

Spotkania ze sztuką - zajęcia dla Uczniów klas I – III

Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką” mają na celu pobudzanie aktywności plastycznej Dzieci, zaznajomienie ich z różnymi technikami tworzenia. Dzieci malują, rysują, lepią, kleją, targają, gniotą. Na zajęciach powstają wachlarze, medaliony, grafiki, witrażowe domki, wieloryby. Celem prowadzącego jest poznanie przez Dzieci pojęć związanych ze sztuką; jak portret, pejzaż, impresjonizm, itp. Nie zawsze do malowania używamy „normalnych” pędzli, czasem jest to np. gumowa kulka.

Pianino - zajęcia dla Uczniów klas I – VIII

Muzyka staje się dla Dzieci niezapomnianą przygodą. Repertuar dobiera się indywidualnie dla każdego Dziecka w taki sposób, aby nauka dawała jak najwięcej satysfakcji. Gra na pianinie to nie tylko przyswojenie dźwięków, ale również rytmika, wierszyki i przyśpiewki oraz rozmaite skojarzenia, dzięki którym Uczniowie mogą wszystko łatwo zapamiętać. Gra na pianinie uczy wrażliwości, sumienności, a także pobudza wyobraźnię. Każdy pojmuje muzykę na swój własny sposób, co czyni tę naukę wyjątkową.

Terapia logopedyczna - zajęcia dla Uczniów klas I – VIII

Wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia rozwoju językowego są niestety zjawiskami coraz częstszymi wśród Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warto pamiętać o tym, że wiek ten jest optymalnym okresem dla stymulowania sprawności komunikacyjnych i językowych Dziecka. Terapia logopedyczna służyć ma dbaniu o właściwą stymulację językową tak, by nie doszło do zaburzeń w tym zakresie, a także kształtowaniu prawidłowej mowy i wymowy u Dzieci. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne - wszelkie te działania przyczynić się mają do wspomagania rozwoju językowego Dziecka.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - zajęcia dla Uczniów klas I – VIII

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój Dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej Dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.

Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim :
- wyrabianie u Dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
- korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
- wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego - więzadłowej kręgosłupa,
- rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych, wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
- wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości Dzieci.

Warsztaty fotograficzne - zajęcia dla Uczniów klas III – IV

Podczas zajęć Dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami fotografii, estetyki i sztuki w przystępnej dla nich formie. Poniżej proponowany zakres tematyczny:
Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu fotograficznego
Poznajemy nasze aparaty
Jak patrzeć, żeby zobaczyć – magia fotografii
Kadrowanie
Zabawy ze światłem
Zabawy z czasem
Portrety na wesoło
Eksperymenty fotograficzne
Tworzymy własny album
Fotografia w plenerze
Fotografia jako inspiracja do działań twórczych Opowieści fotograficzne
Animacja poklatkowa
Podsumowanie – wystawa prac fotograficznych

Warsztaty fotograficzne - zajęcia dla Uczniów klas V – VIII

Podczas zajęć Dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami fotografii, estetyki i sztuki w przystępnej dla nich formie. Podczas tych zajęć najważniejsza jest praktyka czyli robienie zdjęć i wyrażanie siebie językiem obrazu fotograficznego a także nauka wykorzystania fotografii w prezentacjach multimedialnych, filmie animowanym, projektowaniu graficznym. Zajęcia będą odbywać się również w plenerze. Przewidziany jest wernisaż powstałych prac.

Niezbędnik fotografa to:
- zainteresowanie tematem
- pozytywne nastawienie
- aparat z możliwością ustawień manualnych.

Warsztaty dziennikardko - literackie - zajęcia dla Uczniów klas V – VIII

Warsztaty dziennikarskie to doskonała propozycja dla wszystkich Uczniów, którzy chcą bliżej poznać świat tradycyjnych gazet i mediów elektronicznych: blogów, forów oraz kanałów video. To także sposób na zrobienie pierwszego kroku do realizacji marzeń o byciu dziennikarzem, autorem tomiku wierszy lub powieści. Redagowanie szkolnego czasopisma pozwoli Uczniom poznać kolejne etapy pracy zespołu redakcyjnego: od zbierania materiałów, poprzez edycję, redakcję i korektę tekstów, aż po skład i obróbkę powstałego produktu prasowego, a publikacja tekstów umożliwi pokazanie własnej twórczości szerszemu gronu odbiorców. W trakcie zajęć Uczniowie będą prezentować własne prace, uczyć się, jak krytykować konstruktywnie i przyjmować krytykę, a także poznawać i świadomie podchodzić do współczesnych mediów. Warsztaty pomogą Dzieciom rozwinąć umiejętności pisarskie, samodzielność i wiarę w siebie, natomiast praca zespołowa wpłynie pozytywnie na rozwój ich kompetencji społecznych. Redagowanie gazety to także wyjątkowa możliwość pracy techniką projektową.

Zajęcia karate – zajęcia dla Uczniów klas I – VIII

„Karate jest sztuką i filozofią walki. Nie ważna jest wygrana czy przegrana, ale doskonalenie samego siebie.”

Karate poza elementami walki oraz samoobrony, jest niczym innym, jak nauką życia, która kreuje charakter oraz pewność siebie w walce z problemami życia codziennego. W karate kładziony jest nacisk na wartości moralne oraz rozwój emocjonalny. Karate uczy dyscypliny, opanowania oraz szacunku dla innych ludzi.

Młody inżynier - zajęcia dla Uczniów klas IV - VIII

„Uczyć się przez działanie”

Materiał dydaktyczny zawarty w programie "Młodego Inżyniera”, opiera się na schemacie stopniowego uzupełniania treści przekazywanych Uczniom, wykorzystując szereg ćwiczeń praktycznych, pełniących rolę podsumowującą materiał oraz dającą możliwość empirycznego poznania i zbadania nowo zdobytej wiedzy. Treści kształcenia obejmują jedynie marginalny zakres podstawowych wiadomości, skupiając się na prezentacji i badaniu zasady działania najważniejszych elementów elektronicznych, mechaniki, indukcji elektromagnetycznej, zajęć warsztatowych oraz projektów modelarskich. Założenia programowe przewidują w głównej mierze wprowadzenie Uczniów w świat elektrotechniki i modelarstwa oraz mają zachęcić ich do samodzielnego zdobywania wiedzy i zaangażowania we własny rozwój. Finalnymi projektami poszczególnych zagadnień będą prototypy czujników dymu, światła, makieta programowalnych świateł drogowych oraz hydrauliczne ramię robota.

Młody programista - zajęcia dla Uczniów klas II - III

Zajęcia z programowania dla naszych najmłodszych Podopiecznych realizowane będą z wykorzystaniem międzynarodowych platform edukacyjnych, wykorzystujących programowanie blokowe. W ramach zajęć, Uczniowie przejdą dwa, specjalnie przygotowane kursy, wprowadzające do algorytmicznego rozumowania i rozwiązywania problemów. Stopniowo będą rozumieć i wykorzystywać pętle oraz instrukcje warunkowe, przekładając zdobyte umiejętności do codziennego życia. Sporadycznie Uczniowie będą grać w specjalnie wyselekcjonowane gry logiczno - strategiczne, rozwijające abstrakcyjne myślenie oraz lateralne podejście do stawianych przed nimi zagadnień.

Warsztaty informatyczne - zajęcia dla klas IV – VIII

Główną tematyką warsztatów informatycznych będzie wprowadzenie.

Uczestników do problematyki tworzenia stron internetowych w rozszerzonym zakresie. Wykorzystywanymi do tego celu językami będą HTML ora CSS oraz bardzo popularny system zarządzania treścią portali internetowych (joomla - CMS). W trakcie zajęć poznawać będziemy składnię języka HTML tworzącą strukturę strony, wprowadzanie zdjęć, tekstu, obszarów hiperłączy oraz opisowy język CSS określający wizualny efekt witryn internetowych, zahaczając również o efekty animacji.

Zajęcia będzie prowadził Pan Marcin Kołodziej, inżynier informatycznego wspomagania w technice, Nauczyciel z zamiłowania, współpracujący z licznymi placówkami edukacyjnymi w kwestii wprowadzania najnowocześniejszych form i systemów edukacji techniczno-informatycznej. Autor prac naukowych oraz systemów nauczania, inicjujących w edukacji technicznej wprowadzanie metod praktycznych, problemowych i laboratoryjnych, w największym stopniu pozwalających na bezpośrednie, empiryczne poznanie otaczającego świata.

Zajęcia wokalne - „Śpiewaj razem z nami” - zajęcia dla Uczniów klas V - VIII

Celem zajęć dodatkowych jest rozwijanie muzycznych uzdolnień Dziecka w kierunku wokalnym. Poznawanie instrumentu, czyli głosu rozpoczniemy od ćwiczeń oddechowych, nauki rozśpiewania i poprawnego, czystego wydawania dźwięków oraz budowania i poszerzania skali głosu. Metoda nauki poprzez zabawę, naśladowanie różnych odgłosów pomoże Dziecku wyrażać się poprzez śpiew. Od prostych piosenek ludowych, narodowych czy popularnych przejdziemy stopniowo do trudniejszych utworów muzyki poważnej lub rozrywkowej w zależności od predyspozycji uczestników zajęć. Przygotowanie piosenek na występy szkolne czy też konkursy pomoże dzieciom przezwyciężyć tremę i przeżyć przygodę w krainie muzyki.

Prowadząca zajęcia dr Agnieszka Kołodzieczyk jest koncertującym muzykiem i Nauczycielem śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia. Od wielu lat prowadzi z sukcesem młodych adeptów sztuki wokalnej, kształtując ich głos i wrażliwość muzyczną. Muzyka nie tylko „łagodzi obyczaje” ale jak żadna inna działalność ludzka angażuje obie półkule mózgu, przez co stymuluje jego rozwój i wzbogaca ilość połączeń nerwowych.

Warsztaty doświadczalne - „Świat pod lupą”

Warsztaty przyrodnicze przeznaczone są dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV - VIII. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który chciałby odkryć przyrodę za pomocą własnych obserwacji, prowadząc doświadczenia oraz tworząc własne projekty badawcze.

Główne cele:
- pomoc w poznawaniu i zrozumieniu otaczającego nas świata
- rozbudzanie ciekawości
- rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i doświadczeń w oparciu o metodę naukową
- aktywizowanie do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody
- pomoc w dostrzeganiu i interpretowaniu zjawisk przyrodniczych

Formy pracy:
- obserwacje
- doświadczenia i eksperymenty
- zakładanie własnych hodowli
- tworzenie modeli

Jeśli nurtują Cię pytania:
Dlaczego ziewanie jest aż tak zaraźliwe?
Czy powietrze coś waży?
Dlaczego zebry mają paski?
Dlaczego woda jest taka śliska nawet bez dodatku mydła?
Dlaczego bąbelki są okrągłe?
Na te i wiele innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedź WSPÓLNIE!

Szkolne koło turystyczno - krajoznawcze PTTK

Zajęcie przeznaczone są dla Uczniów klas IV-VIII. Celem zajęć jest zainteresowanie Uczniów historią, geografią i zwyczajami regionu, w którym żyją, a także pobudzanie do aktywności i prozdrowotnego stylu spędzania wolnego czasu. W ramach Koła Uczniowie dowiedzą się o idei krajoznawstwa, dowiedzą się o zabytkach, folklorze i walorach przyrodniczych swojego regionu, poznają zasady pierwszej pomocy, także w warunkach nietypowych, zdobędą wiedzę na temat ekologii i orientowania się w terenie, ale przede wszystkim będą współtworzyć Koło i decydować o kierunkach jego rozwoju, w tym planowanych wycieczkach. Oprócz zajęć w terenie odbywać się będą liczne zajęcia stacjonarne w VCPS. Uczniowie zostaną członkami największego i najbardziej znanego stowarzyszenia krajoznawczego w Polsce – PTTK. Otrzymają legitymacje członkowskie uprawniające ich do wielu benefitów.
Działamy pod patronatem:
Współpracujemy z:
Kontakt
Strona główna | Mapa strony
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice
Telefon: +48 790–790–646
E-Mail: sekretariat@vcps.plPolityka prywatności i cookie
Copyright © 2010 - 2019 Victoria Center