sekretariat@vcps.pl        +48 790 790 646
Panel rodzica
Victoria Center Primary School Victoria Center Primary School
Nasza szkoła
Koła zainteresowań dla Uczniów klas IV - VIII

Koło historyczne

Koło Historyczne przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV-VIII. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach z historii. Na koło poszukujemy Uczniów ciekawych, Uczniów, którzy chcą zadawać pytania i poszukiwać na nie wspólnie odpowiedzi. Umiejętność zadawania pytań to najważniejszy cel jaki stoi przed współczesnym społeczeństwem, potrzebującym krytycznie myślących przedstawicieli. Kolejnym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych Uczniów, poszerzanie i pogłębianie wiedzy historycznej poprzez zapoznanie Dzieci z materiałem wykraczającym poza podstawę programową.

Koło matematyczne

Koło Matematyczne przeznaczone jest dla Uczniów klas IV – V oraz VI - VIII. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który chce poszerzyć wiedzę oraz gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach z matematyki. Szukamy Uczniów dla których lekcje matematyki w Szkole to za mało, chcą się jej uczyć i bawić się nią jak najczęściej. Zajęcia są ukierunkowane na poszerzanie oraz pogłębianie wiedzy matematycznej. Realizowany zakres materiału będzie ugruntowaniem wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Zostaną również wprowadzone informacje częściowo wykraczające poza podstawę programową.

Koło języka angielskiego

Koło Języka Angielskiego przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV oraz klas V - VIII. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach z języka angielskiego oraz uczeń, który chce poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego. Celem zajęć jest poszerzenie znajomości języka angielskiego zapewniające sprawną komunikację językową, a także Lepsze poznanie kultury, geografii, historii, spraw życia codziennego krajów anglojęzycznych. Ponadto zajęcia mają na celu przygotowanie do olimpiad i konkursów.

Koło humanistyczne

Koło Humanistyczne przeznaczone jest dla Uczniów klas IV oraz V - VIII. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach z języka polskiego. Szukamy Uczniów ciekawych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zagłębić się w literaturze. Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego oraz poszerzanie wiadomości i umiejętności Uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego.

Koło przyrodnicze

Koło Przyrodnicze przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas IV i VI, realizujących przedmiot: przyroda. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach przyrodniczych i ekologicznych. Celem zajęć jest rozwijanie, poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, jak również rozbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi spotykanymi w życiu codziennym. Podczas zajęć Koła Przyrodniczego Uczniowie będą przygotowywać się do konkursów przedmiotowych. Realizowany zakres materiału wykracza poza przewidzianą dla tego etapu edukacyjnego Podstawę Programową i nie ma na celu utrwalania wiadomości poznawanych aktualnie na zajęciach, a raczej ich uzupełnienie i poszerzenie o dodatkową literaturę.

Koło biologiczne

Koło Biologiczne przeznaczone jest dla Uczniów drugiego etapu edukacyjnego tj. dla klas V, VII i VIII realizujących przedmiot biologia. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który gotowy jest reprezentować Szkołę w konkursach oraz olimpiadach biologicznych i ekologicznych. Celem zajęć jest rozwijanie, poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, jak również rozbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi spotykanymi w życiu codziennym. Podczas zajęć Koła Biologicznego Uczniowie będą przygotowywać się do konkursów przedmiotowych. Realizowany zakres materiału wykracza poza przewidzianą dla tego etapu edukacyjnego Podstawę Programową i nie ma na celu utrwalania wiadomości poznawanych aktualnie na zajęciach, a raczej ich uzupełnienie i poszerzenie o dodatkową literaturę.
Działamy pod patronatem:
Współpracujemy z:
Kontakt
Strona główna | Mapa strony
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice
Telefon: +48 790–790–646
E-Mail: sekretariat@vcps.plPolityka prywatności i cookie
Copyright © 2010 - 2019 Victoria Center