sekretariat@vcps.pl        +48 790 790 646
Panel rodzica
Victoria Center Primary School Victoria Center Primary School
Nasza szkoła
Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL (pobierz w wersji PDF)

Regulamin szkoły

Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL (pobierz w wersji PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna (pobierz w wersji PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (w przypadku współadministrowania danymi)

Klauzula informacyjna (pobierz w wersji PDF)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
Działamy pod patronatem:
Współpracujemy z:
Kontakt
Strona główna | Mapa strony
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice
Telefon: +48 790–790–646
E-Mail: sekretariat@vcps.plPolityka prywatności i cookie
Copyright © 2010 - 2019 Victoria Center