sekretariat@vcps.pl        +48 790 790 646
Panel rodzica
Polski - Niepubliczna Szkoła Podstawowa VCPS Kraków English - Niepubliczna Szkoła Podstawowa VCPS Kraków
Nasza szkoła
Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL (pobierz w wersji PDF)


Regulamin szkoły

Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL (pobierz w wersji PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna (pobierz w wersji PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (w przypadku współadministrowania danymi)

Klauzula informacyjna (pobierz w wersji PDF)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000373/O/D20190373.pdf

3. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001646/O/D20171646.pdf

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001575/O/D20171575.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000465/O/D20190465.pdf

Działamy pod patronatem:

Współpracujemy z:

Lenkowo Baby - Niepubliczny Żłobek
LENKOWO - pierwsze w Małopolsce polsko-angielskie przedszkole artystyczne
Akademia Wiedzy i Umiejętności Victoria Center
Kontakt
Strona główna | Mapa strony

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL


ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice
Telefon: +48 790–790–646
E-Mail: sekretariat@vcps.pl

Polityka prywatności i cookie
Copyright © 2010 - 2021 Victoria Center