sekretariat@vcps.pl        +48 790 790 646
Panel rodzica
Victoria Center Primary School Victoria Center Primary School
Oferta szkoły
Rekrutacja do klasy I - regulamin

TERMIN REKRUTACJI:

- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA   

nabór do połowy lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

- REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA

nabór od grudnia roku poprzedzającego do lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

- REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

nabór od marca do sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę (lub do wyczerpania dostępnych miejsc)

ZASADY REKRUTACJI:

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA dla uczniów Oddziału „0” Niepublicznego Polsko – Angielskiego Przedszkola Artystycznego „LENKOWO”

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL  przez złożenie w sekretariacie Szkoły karty zgłoszenia wg wzoru dostępnego  na stronie internetowej szkoły 
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest opinia wychowawcy grupy oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej przeprowadzany przez psychologa szkolnego
 • Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora Szkoły sporządzana wg.  kolejności  zgłoszeń
 • Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły przysługuje uczniom klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL, rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL oraz dzieciom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Niepublicznego polsko Angielskiego Przedszkola Artystycznego „LENKOWO
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców  drogą mailową lub telefonicznie
 • Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze Szkołą  umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. 
 • Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przedstawia  Dyrektor Szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane  przez oboje Rodziców  egzemplarze  należy  złożyć w Sekretariacie Szkoły najdalej do końca miesiąca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę
 • W  terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz Szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę- wpisowe. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA dla pozostałych uczniów

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL  przez złożenie w Sekretariacie Szkoły karty zgłoszenia  wg wzoru dostępnego  na stronie internetowej Szkoły,
 • Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej kandydata wypełniony przez wychowawcę klasy „O” oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej przeprowadzany przez psychologa szkolnego Szkoły.
 • Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez Dyrektora Szkoły sporządzana wg.  kolejności  zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły przysługuje uczniom klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL, rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL oraz dzieciom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Niepublicznego polsko Angielskiego Przedszkola Artystycznego „LENKOWO.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców  drogą mailową lub telefonicznie.
 • Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze Szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. 
 • Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL przedstawia  Dyrektor Szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane  przez oboje Rodziców  egzemplarze  należy  złożyć w Sekretariacie Szkoły najdalej do końca miesiąca sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

W  terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz Szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę- wpisowe. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa Umowa o świadczenie usług edukacyjnych. 

Działamy pod patronatem:
Współpracujemy z:
Kontakt
Strona główna | Mapa strony
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice
Telefon: +48 790–790–646
E-Mail: sekretariat@vcps.plPolityka prywatności i cookie
Copyright © 2010 - 2019 Victoria Center