Terapia logopedyczna

 

 Terapia logopedyczna jest kontynuacją i rozwinięciem zajęć profilaktyki   prowadzonej dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych. Zwykle stanowi  bardzo złożony i żmudny proces, wymagający od terapeuty ogromnego wysiłku i zdolności, aby zmotywować zarówno młodego pacjenta, jak i wspierających go rodziców. Logopeda, oprócz wiedzy, przekazuje dziecku entuzjazm i wiarę w sens żmudnej terapii, nie pozwalając wątpić w to, że każdy może i powinien rozwijać umiejętność prawidłowej wymowy.