Szachy

 

Nauka gry w szachy jest narzędziem wspomagającym przy kształceniu cech osobowości , charakteru , umiejętności poznawczych , kojarzenia oraz poznania przez ucznia zasad zdrowej rywalizacji. Rozpisany tematycznie cykl zajęć odnosi się do nauki podstaw gry, który może zostać rozbudowany o dodatkowe elementy wychowawcze i zabawowe zgodnie z potrzebą chwili lub inwencją instruktora.