Spotkania z psychologiem

Zajęcia z psychologiem mają charakter spotkań indywidualnych. Forma zajęć uzależniona jest od uprzednio dokonanej diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych ucznia ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji społecznych (m.in. umiejętności nawiązywania kontaktu, zdolności do współpracy z rówieśnikiem, empatii). Zajęcia psychologiczne są okazją do rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji ucznia oraz zdefiniowania jego atutów i umiejętności.