Pianino

 

 

 

Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w instrument i mają charakter lekcji indywidualnych. Podczas lekcji uczeń poznaje budowę instrumentu, pismo nutowe oraz uczy się wydobywać piękny dźwięk. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora.