Zajęcia dodatkowe

Pobyt dzieci w ramach KARNETU II może być wzbogacony o dodatkowo płatne zajęcia.

Szczegółowa oferta programowa i cenowa opisanych zajęć zostanie przedstawiona na początku roku szkolnego.