KARNET II

  • Opis KARNETU II Do wykupienia KARNETU II są zobligowani rodzice przewidujący pobyt dziecka na terenie VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL w godzinach 15.00 -18.00.

    W ramach KARNETU II świadczymy następujące usługi

    • opiekę wychowawczą w ramach zajęć świetlicowych sprawowaną przez pedagoga z odpowiednimi kwalifikacjami                                                 
    • podwieczorek
  • Zajęcia dodatkowe