Zajęcia teatralne

 

Zajęcia teatralne z elementami języka angielskiego mają na celu rozwijanie u dzieci własnej wartości, wiary we własne umiejętności językowe, wprowadzanie w świat teatru, zapoznanie z elementami ruchu scenicznego i poprawnej dykcji. Kontakt z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz atrakcyjnie i dynamicznie prowadzone zajęcia pomagają wzbudzić wśród dzieci żywe zainteresowanie językiem angielskim oraz formą teatralną. Etapy zajęć teatralnych zostaną podsumowane przygotowanym przedstawieniem, na które zostaną zaproszeni rodzice.