Zajęcia plastyczno-techniczne

 

 

Celem zajęć plastycznych jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata oraz pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności i rozwijania wyobraźni. Dzięki zastosowaniu różnych technik plastycznych uczniowie nie tylko rozwiną swoje zdolności motoryczne i koordynacyjne, ale także będą mogli obcować ze sztuką i otwierać się na nią.

Podczas zajęć technicznych uczniowie poznają osiągnięcia techniki, wybranych dyscyplin wiedzy technicznej i związane z nimi technologie, materiały, narzędzia, urządzenia techniczne oraz zawody. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

  • wyszukiwania i gromadzenia informacji technicznej
  • stosowania różnych środków wyrazu - wypowiedź, rysunek, symbol, sprawozdanie, notatka, obraz
  • umiejętności rozróżniania poszczególnych materiałów (surowców, półproduktów i gotowych materiałów)
  • własności i zastosowania materiałów
  • prostych technologii obróbki materiałów

Dzieci będą miały możliwość realizacji własnych projektów. Zajęcia częściowo prowadzone w języku angielskim wzmocnią zainteresowanie językiem oraz pozwolą na poznanie zasobu słów związanych z techniką oraz rzemiosłem.