Taniec kreatywny

Kreatywność, umiejętności ruchowe i taneczne oraz wspieranie naturalnej spontaniczności dzieci są głównymi celami prowadzonych zajęć. Nabyte umiejętności podnoszą sprawność psychomotoryczną niezbędną do harmonijnego rozwoju, budują pewność siebie, dobry kontakt z własnym ciałem i dobre samopoczucie wśród innych.