Rytmika

 

 

Program obejmuje naukę piosenek, ćwiczenia ortofoniczne
i dykcyjne, kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci. Zajęcia rytmiczne pomagają rozwijać u dzieci pamięć, spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, rozwijają muzykalność i wrażliwość muzyczną, wpływają na rozumienie
i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych, stymulują prawidłowy rozwój emocjonalny, pobudzają dziecięcą wyobraźnię, uczą współdziałania w zespole.