Profilaktyka logopedyczna

Celem zajęć logopedycznych będzie budowanie systemu językowego i wspomaganie komunikacji językowej dzieci. Prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych obok ćwiczeń artykulacyjnych zapewni harmonijny rozwój funkcji psychicznych uczestników zajęć. Zajęcia profilaktyki logopedycznej są skoordynowane z treściami programowymi zawartymi w podstawie programowej oraz planie nauczania. Dla dzieci wymagających interwencji logopedycznej przewidziano możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć indywidualnej terapii.