Muzyka

 

Zajęcia z muzyki doskonalą percepcję słuchową, budzą wrażliwość estetyczną, rozwijają sferę emocjonalną, intelektualną wdrażając do logicznego myślenia, kojarzenia pojęć, dokonywania analizy i syntezy. Obcowanie z muzyką realizujące się w różnych formach: w ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, pantomimie, grze na instrumentach ma na celu przynosić radość, satysfakcję, ułatwić kontakt z otoczeniem, uczyć poprzez zabawę.