Dragons' Victory Club

 

Trening taekwondo specjalnie dostosowany do potrzeb dzieci rozwija ich ogólną sprawność fizyczną, gibkość, wytrzymałość, szybkość i koncentrację oraz koordynację ruchową. Dzieci uczą się dyscypliny, samokontroli, współdziałania w grupie, odwagi i pozytywnego podejścia do podejmowanych wyzwań. Kładziemy szczególny nacisk na ogólny rozwój psychofizyczny uczniów. Treningi przeplecione są wiedzą o Korei, historii taekwondo, a także tematycznymi zabawami urozmaicającymi zajęcia. Na zajęciach wykorzystujemy energię i potencjał dzieci, aby poprzez zabawę uczyć ich nowych rzeczy 
i rozładowywać emocje.