Akademia nauki

 

Zajęcia mają na celu:

  • rozwijanie pamięci i umiejętności myślenia abstrakcyjnego oraz logicznego rozumowania dziecka
  • wdrożenie technik logicznego i twórczego myślenia (m.in. burza mózgów, drzewko decyzyjne)
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się elementami języka matematycznego w opisie praw przyrody
  • naukę klarownego wyrażania myśli i wyciągania wniosków
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej dziecka
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka
  • nauczanie dostrzegania prawidłowości w otaczającym świecie