Wakacyjne zajęcia edukacyjne

16.06.2012

W czasie wakacji letnich w naszym zaprzyjaźnionym, Polsko – Angielskim Przedszkolu Artystycznym LENKOWO odbędą się wakacyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, na które serdecznie zapraszamy.

Zajęcia zostaną zorganizowane z podziałem na następujące turnusy:

·        TURNUS            II            16 lipca – 27 lipca 2012 r.

·        TURNUS            III            30 lipca – 10 sierpnia 2012 r.

·        TURNUS            IV            13 sierpnia – 27 sierpnia 2012 r.

TURNUS II (16.07.-27.07.) „Śladami wielkich artystów”

TYDZIEŃ 1

„Ze sztuką za pan brat”

  • Wycieczka do Wioski indiańskiej Arapaho Zalas koło Krakowa – zapoznanie
    ze sztuką Indian

TYDZIEŃ 2

„My, mali artyści”

  • „Warsztaty sztuki wszelakiej” (muzyka, malarstwo, teatr i fotografia) w LENKOWIE

TURNUS III (30.07.-10.08.) „Podróże w kosmos”

TYDZIEŃ 1

„Ziemia we wszechświecie”

  • Wycieczka do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach

TYDZIEŃ 2

„W blasku gwiazd”

  • „Gwiazdy, planety, statki kosmiczne”- warsztaty z astronomem

TURNUS IV (13.08.- 20.08.) „Sielsko, swojsko, polsko”

TYDZIEŃ 1

„Wiejskie przygody”

  • Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowie

TYDZIEŃ 2

„Polska na ludowo”

·        Warsztaty plastyczne inspirowane sztuką ludową

·        „Ludowo Mi” - zabawa taneczna w LENKOWIE

Proponowane wycieczki mogą ulec zamianie na inne propozycje ze względów organizacyjnych lub pogodowych.

Dla wszystkich dzieci będziemy organizować zajęcia rekreacyjne, muzyczne, plastyczne, teatralne, gry, zabawy, konkursy, wycieczki. Wszystkie działania edukacyjne będą odbywać się z wykorzystaniem języka angielskiego.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel. Przykładamy ogromny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zarówno w czasie ich pobytu w placówce oraz podczas organizowanych wycieczek i wyjazdów. Za grupę 18 osobową odpowiada co najmniej 2 opiekunów (nauczyciel i asystent).

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku. Przedszkole jest czynne w godzinach
7.00-18.00.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną ubiegłorocznych zajęć:

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/196

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/198

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/199

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/202

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/203

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/204

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/205

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/206

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/210

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/211

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/212

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/213

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/214

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/215

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/216

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/219

http://www.lenkowo.pl/index.php/galerie/all/id/221

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest przestrzeganie opracowanego REGULAMINU WAKACYJNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (zamieszczony poniżej).

REGULAMIN WAKACYJNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKO – ANGIELSKIE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE LENKOWO
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

1. Wakacyjne zajęcia edukacyjne są organizowane w czasie wakacji letnich, jeden turnus obejmuje okres 10 dni roboczych.

2. Opłaty za wakacyjne zajęcia edukacyjne wynoszą:

- dla uczniów VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL za turnus 390 zł,

- plus koszty wyżywienia:

I opcja: śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek – 12 zł dziennie,

II opcja: II śniadanie, zupa, II danie , śniadanie/podwieczorek (do wyboru) – 10 zł dziennie.

Zaliczka przy zapisie: 200 zł.

Zapisów należy dokonać w biurze przedszkola:

- do 8 czerwca za turnusy w lipcu,

- do 6 lipca za turnusy w sierpniu.

3. Na wakacyjne zajęcia edukacyjne przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

4. Zapisu na wakacyjne zajęcia edukacyjne dokonują rodzice lub opiekunowie, wypełniając ,,Kartę zgłoszenia” w biurze przedszkola.
5. Rodzice i dzieci zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom wychowawców, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku oraz punktualności w przyprowadzaniu

i odbieraniu dziecka. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników wakacyjnych zajęć edukacyjnych.

6. Wakacyjne zajęcia edukacyjne prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, sprawujący bezpośrednią opiekę i nadzór nad dziećmi.

7. Na każdy tydzień ustala się plan zajęć, który jest udostępniany rodzicom. Wychowawcy prowadzą dziennik zajęć z listą obecności.

8. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-18.00, w pomieszczeniach Polsko - Angielskiego Przedszkola Artystycznego LENKOWO, Wrząsowice 310 B, 32-040 Świątniki Górne.

9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dzieci, oraz opiekę medyczną w czasie trwania wakacyjnych zajęć edukacyjnych.

10. Wycieczki mają charakter fakultatywny i są dodatkowo płatne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Victoria Center Piotr Kolber obecnie i w przyszłości moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka ………………………………………. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 113, poz.883) dla celów promocyjno – marketingowych Victoria Center Piotr Kolber, a także w celu ich udostępniania w zakresie zdjęć dokumentujących działalność Victoria Center Piotr Kolber na stronie internetowej.

Zostałem powiadomiony przez Victoria Center Piotr Kolber, że:

Victoria Center Piotr Kolber, jako administrator danych posiada siedzibę
we Wrząsowicach 310, 32-040 Świątniki Górne,

celem zbierania danych osobowych jest promocja usług produktów Victoria Center Piotr Kolber, związanych z usługami opieki nad dziećmi, w szczególności adresowanych do klientów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych takimi produktami lub usługami,

mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

podanie danych osobowych dla celów, o których mowa powyżej jest dobrowolne.

TAK                                           NIE*

 

* niepotrzebne skreślić

Podpis Rodziców lub Opiekunów prawnych dziecka

..........................................      

.........................................      

Zajęcia dodatkowe

Posiadamy w swojej ofercie różnorodne zajęcia dodatkowe.

opisy zajęć dodatkowych