Góra grosza

14.11.2011

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przyłączyła się do akcji Góra Grosza. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W tym roku organizatorzy akcji postanowili szczególnie skupić się na realizacji reformy domów dziecka (zgodnie z długo oczekiwaną Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do domu, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom.

Towarzystwo „NASZ DOM” utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Od dwunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 21 listopada do 2 grudnia 2011 r.

Pieniądze można wrzucać do skarbonki, która znajduje się w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy do przyłączenie się do wspólnej zbiórki pieniędzy!

Zajęcia dodatkowe

Posiadamy w swojej ofercie różnorodne zajęcia dodatkowe.

opisy zajęć dodatkowych