Transport

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, dotyczącym transportu Uczniów do / z Placówki, niniejszym przedstawiamy ofertę transportu Uczniów do / z Niepublicznej Szkoły Podstawowej VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL.

Transport uczniów jest realizowany w trakcie roku szkolnego, w dniach edukacyjnych. Odbiór Uczniów z wyznaczonego miejsca następuje w godz.  07.00 - 08.00.  Przewóz  Uczniów  z  Placówki odbywa  się  w  godzinach  15.00-18.00,  zgodnie
z harmonogramem, z możliwie dużym uwzględnieniem preferencji Rodzica, co do miejsca docelowego i godziny odbioru. Umowy świadczenia usług i Regulamin, zawierające opłaty i warunki przewozu dostępne są w sekretariacie VCPS.

Stosujemy następujące rozwiązania:

1.     W  czasie  realizacji  przywozu  do  Placówki,  w  pierwszej  kolejności  są  odbierani Uczniowie najdalej zamieszkali
w danym obszarze.

2.      W czasie realizacji przewozu z Placówki, w pierwszej kolejności są dowożeni do miejsca docelowego Uczniowie najbliżej zamieszkali w danym obszarze.

Zapraszamy do skorzystania z niniejszej usługi.