Oferta edukacyjna – KARNET I oraz KARNET II

KLASA 0

PODSTAWOWA OFERTA EDUKACYJNA – KARNET I

Wszyscy uczniowie są objęci opieką psychologiczną i logopedyczną. Zajęcia z takich przedmiotów jak: język angielski, wychowanie fizyczne, plastyka, rytmika, zajęcia z logopedą i z psychologiem prowadzone są przez nauczycieli specjalistów.

Uczniowie są również objęci opieką medyczną, dyrektor szkoły wyznacza godziny dyżurów pielęgniarki.

SZKOŁA PODSTAWOWA
L.p. Przedmiot Zajęcia Klasa
0
1 Zajęcia zintegrowane   17
plastyka   1
rytmika   1
profilaktyka logopedyczna   1
wychowanie fizyczne   2
  Dragons' Victory Club 1
Basen 1
2 Angielski   5
  podstawowe 2
skauci 2
kulinarne 1
3 Religia/Etyka   1
4 Zajęcia dodatkowe   1
5

Zajęcia podsumowujące

(tydz./mies.)

  1

KLASY 1-3

PODSTAWOWA OFERTA EDUKACYJNA – KARNET I

Wszyscy uczniowie są objęci opieką psychologiczną i logopedyczną. Zajęcia z takich przedmiotów jak: język angielski, wychowanie fizyczne, plastyka, rytmika, zajęcia z logopedą i z psychologiem prowadzone są przez nauczycieli specjalistów.

Uczniowie są również objęci opieką medyczną, dyrektor szkoły wyznacza godziny dyżurów pielęgniarki.

SZKOŁA PODSTAWOWA
L.p. Przedmiot Zajęcia KLASA
1 2 3
1 Edukacja wczesnoszkolna   18 18 18
plastyczno - techniczna   1 0 0
muzyka   2 2 2
plastyka   1 1 1
rytmika   1 0 0
komputerowo - informatyczna   0 1 2
wychowanie fizyczne   3 3 3
  Dragons’ Victory Club 1 1 1
  Taniec 1 1 1
  Basen 1 1 1
Akademia Nauki   1 1 1
2 Angielski   6 6 6
  podstawa programowa 2 2 2
skauci 2 1 1
kulinarne 1 1 1
e-Twinning 0 1 1
zajęcia wyrównawcze 1 1 1
3 Religia/Etyka   2 2 2
4 Zajęcia dodatkowe*   1 1 1
  profilaktyka logopedyczna   0 0
teatr      
zajęcia plastyczne      
bajkoterapia      
5 Zajęcia podsumowujące (tydz./mies.)   1 1 1

* Zajęcia dodatkowe: profilaktyka logopedyczna, teatr, zajęcia plastyczne oraz bajkoterapia będą odbywały się na przemian. Całkowity wymiar zajęć dodatkowych wynosi 1h/tydzień.

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA – KARNET II

 

Wszyscy uczniowie, których Rodzice zdecydują się na wykupienie Karnetu II, są objęci opieką w ramach zajęć świetlicowych w godzinach 15.00-18.00. W czasie trwania tych zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć.